Chào mừng quý vị đến với website của Trần Thị Minh Tươi

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Các bước tiến hành một buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD
Người gửi: Trần Thị Minh Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:38' 07-12-2014
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 790
Số lượt thích: 0 người
THÔNG BÁO NHẮC NHỞ!
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS,
PTDT bán trú, PTDT nội trú huyện.

Thực hiện công văn số 316/PGD&ĐT ngày 05/9/2014 của Phòng GD&ĐT về việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường THCS. Trong thời gian 03 ngày từ ngày 16/9/2014 đến ngày 18/9/2014 Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng các trường đã tiếp thu nội dung tập huấn và có tài liệu, băng hình để tham khảo vận dụng. Nhưng qua kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, nhiều trường học vẫn chưa áp dụng thực hiện. Nay, để thống nhất việc triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các nhà trường, Phòng nhắc nhở và nhấn mạnh thêm một số điểm quan trọng trong tài liệu tập huấn như sau:
2.4 Các bước tiến hành một buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
- Lựa chọn chủ đề để dạy: Chọn một mục nhỏ hoặc một phần của bài học, sao cho nội dung trong chủ đề có thể sử dụng chung một phương pháp hoặc kỉ thuật dạy học chính (PP bàn tay năn bột, PP góc, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật trả lời một phút…). Không nhất thiết dạy hết cả một bài.
GV sau khi chọn chủ đề và soạn xong bài phải ấn định được thời gian thực hiện chủ đề là bao nhiêu phút trước khi dạy (khoảng từ 30 – 60 phút).
- Chuẩn bị bài dạy: Cả tổ CM hoặc nhóm CM thảo luận, trao đổi để chọn phương pháp và đề nghị sử dụng kỉ thuật dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực và cùng nhau xây dựng giáo án cho nội dung chủ đề chứ không phải bản thân giáo viên dạy tự mình soạn và thể hiện.
- Dạy minh họa: GV dạy chỉ là người được cả nhóm chỉ định dạy thể hiện lại những gì cả tổ đã thống nhất.
- Dự giờ:
Chọn vị trí quan sát :
- Người dự giờ nên đứng ở vị trí có thể quan sát HS một cách tốt nhất.
- Người dự giờ có thể ở hai bên hoặc phía trước lớp học.
Ghi chép khi dự giờ :
- Ghi chép biểu hiện tâm lý, thái độ, hành vi của một số HS.
- Tránh việc chỉ quan tâm ghi chép tiến trình và ghi tất cả nội dung, lời nói của GV… theo như cách dự giờ truyền thống.
- Sử dụng phiếu quan sát:
Theo mẫu dưới đây:
PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………….…………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU QUAN SÁT DỰ GIỜ DẠY MINH HỌA
Họ tên người dạy:……………………………….…………Ngày dạy:…………………………..
Môn:………….....bài……………...………………………………………………………………..….Lớp:…..……
Người dự:…………………………………………………………………

Nội dung hoạt động
Biểu hiện của HS
Nguyên nhân, biện pháp

Hoạt động 1 :
- Tên hoạt động.
- Nội dung hoạt động, nhiệm vụ, câu hỏi, bài tập,…
Hoạt động 2:
- Tên hoạt động.
- Nội dung hoạt động, nhiệm vụ, câu hỏi, bài tập,…
Hoạt động 3 :
- Tên hoạt động.
- Nội dung hoạt động, nhiệm vụ, câu hỏi, bài tập,…
Hoạt động 4:
- Tên hoạt động.
- Nội dung hoạt động, nhiệm vụ, câu hỏi, bài tập,…
……….

- Cảm xúc, thái độ, hành vi, trả lời câu hỏi
- Bài tập, sản phẩm- Cảm xúc, thái độ, hành vi, trả lời câu hỏi
- Bài tập, sản phẩm


- Cảm xúc, thái độ, hành vi, trả lời câu hỏi
- Bài tập, sản phẩm

- Cảm xúc, thái độ, hành vi, trả lời câu hỏi
- Bài tập, sản phẩm


Vì ….
Nên….
Có thể là ….Vì ….
Nên….
Có thể là ….

Vì ….
Nên….
Có thể là ….

Vì ….
Nên….
Có thể là ….


 NGƯỜI DỰ
*Lưu ý: Phiếu này không xếp loại giờ dạy minh họa trong nghiên cứu bài học, theo Nguyên tắc 5 đã hướng dẫn dưới đây. Hồ sơ sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn yêu cầu phải có:
+ Báo cáo lý thuyết chuyên đề; có biên bản sinh hoạt góp ý của tổ chuyên môn...;
+ Bài soạn của giáo viên được phân công thể hiện;
+ Biên bản góp ý giờ dạy của tổ chuyên môn ;
+ Phiếu quan sát dự giờ dạy minh họa
(Riêng, khi tổ chức dạy để đánh giá xếp loại giáo viên, Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy phải có như hướng dẫn những năm
 
Gửi ý kiến